Arkiv: juli2009

  • Jag har flyttat; Hanne Kjöller

    Hanne Kjöller är på banan igen. Tidigare har hon velat rensa upp i träsket med de förment sjuka; nu är det de som stämplar som ska jagas ut ur sina bon. Dessutom ska de som går i taket över hennes värderingar bereda sig på att få en trasa i käften; en trasa som kallas sexism. När ska man slippa den omvända sexismen; d v s den sexism där kvinnor som redan har hela makten; plötsligt förvandlas till ömtåliga kvinnliga käril; när de [...]