Maud Olofssons låtsasfeminism = sänkta skatter

Maud Olofsson sades ha talat om jämställdhet i Almedalen, läste jag någonstans.

Och kunde inte låta bli att gå in och lyssna till vad hon egentligen sagt.

Var det allt! blev min spontana tanke.

Hennes jämställdhetstal inleddes med det slags klyschor som vi förr kunde få höra från äldre män i karriären; när de avslutade sina offentliga tacktal med att skåla för sina fruar; som gjort deras manliga karriärer möjliga.

Maud Olofssons tal om jämställdhet var i själva verket endast en illa kamouflerad högerhögerlinje om sänkta skatter.

Även om hon svepte in skattesänkningarna i honnörsord som; ökad frihet för kvinnor att välja sina egna liv.

Maud Olofsson berömde alliansregeringen för att ha sänkt skatterna – och höjt lönerna – för barnskötare, förskollärare, lärare och sjuksköterskor.

Hon hävdade att Socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen säger till landets kvinnor:

Du får inte tjäna pengar.

Du får inte starta företag.

Du får inte göra karriär.

Och hon uppmanade männen i publiken att tänka på sina döttrars framtid.

Månne tänkte hon då på de döttrar som i framtiden kommer att få bära ännu tyngre lass än någonsin tidigare nu när smygnedläggningen av den offentliga sektorn accelererar.

Hur mycket frihet blir det kvar när den offentliga sektorn gröps ur ytterligare?

När kvinnor förutom sina heltidsarbeten ska ta ännu större ansvar för förskolebarn, skolbarn, skolungdomar, åldrade föräldrar - och åldrade svärföräldrar.

Den här länken - det finns en hel rapport att läsa - kan möjligen kasta ett annat ljus över Maud Olofssons låtsasfeminism; och om hur mycket ökad frihet den kan tänkas ge för landets kvinnor.

Hur Maud Olofsson levt upp till sina löften om att underlätta för småföretagare det vet vi ju redan alltför väl.

Kommentar (1) »

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>