Arkiv: maj2009

  • Nu har jag förstått alliansens begrepp utanförskap

    Har alltid känt en mycket stark allergiliknande reaktion när jag hört ordet utanförskap. Begreppet lanserades stort av alliansen. Reinfeldt och i synnerhet Maud Olofsson tycktes gråta krokodiltårar så fort de nämnde ordet utanförskap. Det är en skrattretande politisk ironi att erinra sig politikerna som med darr på stämman försökte ge intryck av att vilja inta täten i kampen mot något de döpt till utanförskap. Nu har verkligheten istället visat att att det är de som påstod sig vara mot utanförskapet som har varit de främsta [...]