Arkiv: maj2009

  • Avhumaniseringens debattör – Hanne Kjöller

    Hanne Kjöller i Dagens Nyheter är en av de mest människoföraktande skribenter som upplåtits plats i en normal dagstidning. Jag kan inte undgå att fråga mej varför en tidning vill profilera sig med krönikörer som uttrycker ett sådant förakt för människor som blivit sjuka – i synnerhet de som fått psykiska diagnoser eller blivit utbrända. Hyser Hanne Kjöller samma välmurade förakt mot människor som blir arbetsoförmögna fysiskt? De som kanske blivit rullstolsburna efter en svår trafikolycka. Eller en arbetsplatsolycka. De som fått whiplashskador och [...]