Arkiv: april2009

  • Ja, vad kostar det månne LO att köpa en s-redaktör?

    Vad kostar det att köpa en redaktion? Frågar sig Röda Berget – i ett bra inlägg på s-bloggen. Tyvärr, tycks det gå nästan ännu bättre att köpa lojala partigängare även för socialdemokratiska Aftonbladet. Alla låter sig förstås inte köpas; dom envisas med att hävda sina åsikter, utan att först slicka fingret och känna av åt vilket håll den politiska vindriktningen pekar. Lena Mellin – som för övrigt fått stora journalistpriset -  och Lotta Gröning är tydligen två alltför oregerliga fritänkare. Som [...]