Tankekontroll eller partilojalitet

Bo Widegren gör sig  lustig – i en kommentar till mitt förra inlägg  – genom att lite raljerande beskriva  mej som en ”yttrandefrihetens apostel”.

Jag tolkar formuleringen som att den syftar på mej.

Jag känner mej därför tvungen att informera om att yttrandefrihetens apostlar är betydligt fler än så.

Närmare bestämt – 17 100 personer.   Så många är nämligen medlemmarna i Journalistförbundet.

Jag är dessutom övertygad om att det är många fler än dessa formella medlemmar som anser att yttrandefrihet omfattar även de som är medlemmar i ett parti.

I förhoppningen om att kunna öka  en något grumlig kunskap hos vissa enskilda s-bloggare så måste jag dessutom passa på att kopiera följande som visar vad Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp ser som viktiga mål för sitt arbete:

”Gruppen ska i samråd med förbundsstyrelsen genom olika former av opinionsdrivande åtgärder:

- driva yttrandefrihets-, öppenhets- och offentlighetsfrågor i enlighet med Journalistförbundets syn på journalistikens roll i det demokratiska samhället

- anordna debatter, seminarier, hearingar etc och granska hur yttrandefriheten och öppenheten fungerar i praktiken samt på annat sätt aktivt föra ut förbundets policy i öppenhetsfrågor

- påverka politiker och andra beslutsfattare att motverka utökad sekretesslagstiftning och att de verkar för att öppenhet och yttrandefriheten förstärks

- medverka i och initiera debatt om öppenhets- och yttrandefrihetsfrågor inom EU.”

När jag plockar lite i mina bokhyllor så hittar jag böcker som berör den skuldbeläggande mentalitet som vissa partilojala socialdemokrater uttrycker – för att stoppa en öppen debatt.

I boken ”Makten över tanken” (Olof Petersson; Ingrid Carlberg) skrevs redan 1990 om hur maktkampen om våra tankar hårdnar, om hur myndigheter, företag, politiker, intressegrupper försöker att styra opinionen.

Boken beskriver tankekontroll som en av de mest betydelsefulla metoderna för att utöva makt.

Men som det framhålls:

Demokratin förutsätter att medborgaren har möjlighet att självständigt bilda sig egna uppfattningar.

Här följer några tänkvärda citat ur boken – som jag anser har bärighet vad gäller en debatt där kravet på s-lojalitet ibland tycks få nästan totalitära tendenser.

”….Milan Kundera…..Den moderna dumheten innebär inte okunnighet utan frånvaro av egna tankar över anammade idéer. ..”

”….Hur utövas makten över tanken? Svaret på denna fråga är av yttersta betydelse för själva idén om demokrati…..

…Demokratin grundas…på förmågan till kritisk distans….Kravet på fri åsiktsbildning innebär att det är den enskilda människan själv som, efter kritisk reflektion, avgör om hon vill göra den ena eller andra uppfattningen till sin egen. 

Autonom opinionsbildning förutsätter förmåga att ompröva, att ta hänsyn till nya fakta och nya perspektiv, samt att kunna diskutera sin ståndpunkt med andra.

Okunnighet, lögner, ensidig information, fundamentalism och indoktrinering är exempel på faktorer som försvårar medborgarnas möjligheter till autonom opinionsbildning…..

Autonomprincipen kan tillämpas på såväl enskilda personer som kollektiv.

Kravet på kritisk reflektion, debatt och självständig åsiktsbildning gäller i lika hög grad institutioner som individer.

I detta perspektiv blir det missvisande att föreställa sig den fria opinionsbildningen som en ram, en yttre förutsättning för eller som en konsekvens av demokratin.

Den kritiska rationalismens metod är demokrati.

Autonom åsiktsbildning ingår som ett konstituerande element i själva definitionen av demokratibegreppet…..”

Kommentarer (46) »

 • Anders Nilsson skriver:

  Ord i rättan tid, Helena. Men hur vaskar vi fram en verklig politisk diskussion i detta bloggbrus. ”Mona”-debatten är ju politikbefriad, snarare en politikerdebatt. Och det blir ju lite tomgång när den sakanar en politisk botten.

 • Helena skriver:

  Ja, det är sannerligen ett stort problem. Debatten har kantrat mot att handla om Mona Sahlin – där ifrågasättare utpekas som Mosa-Mona företrädare.

  Såsom en anspråkslös liten medlem – och ersättare som fritidspolitiker – förväntar jag mej nog att yrkespolitikerna på de högre nivåerna ska visa sin förmåga att äntligen börja lyfta fram de politiska frågorna på ett tydligare sätt än hittills; så att människor vet vad de ska förhålla sig till.

 • Anaïs skriver:

  ”Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp” – Deras arbete är mer angeläget än någonsin. Är det någon som lyssnar på dem? Det verkar som om journalistiken ligger bra långt efter bloggosfären när det gäller att identifiera och granska de nya hoten mot demokratin. Mycket av analysen finns på nätet – och traditionella journalister tycks mer intresserade av att granska medborgarna, eller förströ dem med nonsens.
  Idag gladdes jag åt DNs sammanställning av den ökande nätcensuren i demokratiska länder. Artikeln måste ha föregåtts av en process liknande den att vända en supertanker; DN har länge bara fungerat som maktens megafon, med en förbluffande blindhet på Ledarsidan.

 • Silfverstrand skriver:

  Man ska förvisso inte ställa för höga krav ens på socialdemokrater. Det räcker så väl om de har något hum om vad de talar om och känner till den politik partiet för och vilka förslag som t ex väcks i Sveriges riksdag.
  Uppfylls dessa elementära krav, så kan debatten bli både meningsfull och spännande. Och då vet man också vilka frågor som ”lyfts fram”.

 • Mamma S skriver:

  Efter att ha sett söndagskvällens Agenda tror jag att socialdemokraterna får svårt att fortsättningsvis få gehör för sina åsikter och förslag. Tror mig aldrig ha sett varken LO eller Partiet bli så avklädda för tidigare uttalanden. Var är WLB och MS? De kommer inte att kunna gömma sig för den egna massan av ”lurade” pensionärer som sett sina ersättningar från AMF minska redan i år.
  Detta bådar inte gott för den tidigare så stolta, solidariska och rättvisa socialdemokrati de själva gett sken av. Och drevet går vidare ……………

 • Anders Nilsson skriver:

  Bengt, bara för att förslagen lagts i riksdagen behöver det ju inte innebära att de är exempel på en klartänkt,nytänkt eller ens vältänkt politik. Men så tillvida har du väl rätt att det är den ”politik” vi har att erbjuda. Förslagen om ränte- och amorteringsfria lån till bostadsförsäljare är väl ett gott exempel på det.

 • Helena skriver:

  Mamma S:
  Så irriterande att jag missade Agenda; det brukar vara ett bra samhällsgranskande program.

 • Helena skriver:

  Silfverstrand:
  Du och jag talar nog från helt olika nivåer. Du har väl varit aktiv i partiet i hela ditt liv; suttit i riksdagen m m…
  Jag har så att säga betraktat politiken mer utifrån.
  Jag tror nog att att jag är ganska representativ när jag anser att det finns en väldigt stor oklarhet – med undantag för några frågor – om vad partiet egentligen vill lyfta fram.
  Jag tror faktiskt inte att väljare i allmänhet sitter och lyssnar på exempelvis partiledardebatter.
  Människor i allmänhet söker nog sin information via tidningar, radio och tv.
  Dessutom vore det kul med lite nytänk i partiet; att partiet rentav börjar profilera sig på helt nya frågor.

  Genus är en av de frågor där partiet har väldigt mycket att göra; och då syftar jag alltså inte på en genusdebatt som uteslutande handlar om makthavare som Mona Sahlin; utan om kvinnor i allmänhet.

  Dessutom; som Anders säger; riksdagsförslag är ju per definition inte synonymt med vältänkande, klartänkande eller ens nytänkande.

  Det om något – har vi väl sett otaliga exempel på.

  Personligen skulle jag välkomna en politisk debatt som handlar mer om hur socialdemokraterna vill förbättra människors levnadsvillkor i vardagen; istället
  för en debatt som är fokuserad på hur synd det är om proffspolitikerna.

 • Leif skriver:

  Här på ön går det över internet utmärkt att se på Agenda om bonusar. Länk. Klart sevärt med Anna Hedenmo som bl.a grillar partisekreteraren Baylan, en virrpanna och stolpskott som försöker lyfta över skulden på nuvarande regering. Men kanske är det en övermänsklig uppgift att kunna bortförklara bakfalskhet?

 • Bo Widegren skriver:

  Jo, helt riktigt jag gjorde mig litet lustig över din första föreläsning om yttrandefrihet apropå dit hån mot dem som tycker att det inför stundande val börjar bli dags att skärpa sig vad vi säger om vår valda partiledare och istället diskuterar politik. Och då fick jag en dubbelt så lång föreläsning om olika förmalia kring hur journalistförbundet organiserar upplysningen kring yttrandefrihet nedstoppad i halsen.

  Jag hyllar naturligtvis yttrandefriheten som en grundpelare för vår demokrati. Men som jag försökte antyda så är det faktiskt inte journalistförbundets drygt 17.000 medlemmar de som främst står för yttrandefrihet utan mertalet journalister sysslar just med tankekontroll som ”informatörer på alla företag och dessutom som borgerliga vapendragare på den över 100 borgerliga dagstidningarna med
  3 miljoner exempelar (mot de 16 vänstertidningarna med 600.000 ex) -en i sanning god yttring för yttrandefrihet eller vad säger du Helena. Stor del av journalistkåren ägnar sig verkligen inte åt ” kritisk reflektion, debatt och självständig åsiktsbildning” – nej det är his master voice för hela slanten, dvs det du kallar ”.lögner, ensidig information, fundamentalism och indoktrinering”

  Läser du aldrig en borgerlig tidning? Upptäcker du inte alls alla mediadriver för än det än det andra som vi inte har användning för men man försöker pracka på oss allt ifrån alla korkade idéer till obehövliga produkter? Och vilka informatörer tror du ligger bakom att sopa rent framför direktörernas missar om bonusar mm?

  Jo vist finns det fortfarande jourmnalister med heder i kroppen kvar. men de börjar komma i allvarlig minoritet. Var du hör hemma vet jag inte då jag inte läst tillräckligt mycket av dig. Men detta du skrivit om yttrandefrihet var nog så formellt korrekt men tål enligt mening knappast en verklighetsanalys.

 • Leif skriver:

  Bo Widegren: ”… Var du hör hemma vet jag inte då jag inte läst tillräckligt mycket av dig. Men detta du skrivit om yttrandefrihet var nog så formellt korrekt men tål enligt mening knappast en verklighetsanalys.

  Huruvida Helena är obevandrad i bloggosfärens högerflygel låter jag vara osagt, men en av de mer välbesökta högerbloggarna Hax länkar faktiskt hit. Vilket i vart fall tyder på en virtuellt god verklighetsförankring som ger utrymme för en idédebatt.

  Efter ha lyssnat på partisekreterare Baylan i Agenda började jag se en smått hopplös situation framträda. Att hela tiden skuldbelägga”de andra” är i längden inte bärkraftigt. Man är inte beredd att lyssna och håller stängt för kanske så många som 70% av folket.

  * Min katt berättade en gammal och hemsk historia om vad man absolut inte får göra mot någon levande varelse. Det är om partisekreterare Baylans företrädare Sten Andersson när han bodde på åttonde våningen i en söderförort till Stockholm. Ett av hans barn slängde ut familjens katt från balkongen. Anledningen var för att se om det var riktigt att katter alltid landade på fötterna. Katten dog givetvis och sonen fick aldrig veta ifall det han fått höra från sin far var riktigt eller ej.

 • Helena skriver:

  Anaïs:
  Somliga politiska tyckare i DN kan stundtals ha en ganska avskräckande argumentation.
  Hanne Kjöller – har jag för mej att hon heter – skrev något av det läskigare jag sett apropå sjukskrivna människor; och utbrändhet.

  Vid tillfälle ska jag leta rätt på artikeln; jag sparade den eftersom håret nästan reste sig på mitt huvud i pur fasa; när jag läste hennes åsikter.

  Det gäller bara att komma ihåg var jag lade den.
  Jag tror att jag behöver göra som du; städa och kasta.

  Det är skönt att göra; man rensar lite i själen samtidigt.

  Lusten att kasta och rensa kan väl möjligen också ha samband med att vårljuset kommer smygande.

  Jag lägger in en länk till din blogg i min bloggroll; du skriver både klokt – och vackert.

 • Helena skriver:

  Hån???!!!

  Kan det möjligen vara så att du är en överpragmatisk surkart??!!

 • Utan att lägga mig i debatten du för med enskilda undrar jag en sak. Har du funderat på att det finns en vilja att vinna valet? Att det är alliansen som är ”fienden” eller de på motståndarbänken. När vi har haft ”trätigheter” i min arbetarkommun har jag gått i taket av att få läsa det i tidnignarna. Jag hade tyckte det var RAKARE, att ta det med dem det berör, så att vi andra inte får information via massmedia och kanske få svara eller förklara…
  Detta lilla inlägg får ses som en undran till dina senatse inlägg. Var lägger vi kraften? På att bekämpa varandra i allmänhet och Mona Sahlin i synnerhet, eller har vi ett val att vinna?Ligger inte mycket partipiska de tänket, mest en överlevnadsinstinskt.

 • Johan Kraft skriver:

  Att journalistförbundets medlemmar skulle vara ”yttrandefrihetens apostlar”? Det finns få länder där journalisternas självcensur är så väl utvecklad som i Sverige. Journalister i Sverige tror att de ska bilda och undervisa folket, trots att deras uppgift egentligen är att ge ärlig, ocensurerad information. Varför tror du att folk är tvungna att söka information på Flashback, utländska media och bloggar av typen ”Fria Nyheter” för att få veta hur saker verkligen ligger till? Ser inte du detta som ett totalt debacle för svensk journalistik?

 • Leif skriver:

  Fritt ur hjärtat: Ändamålet helgar väl ändå inte medlen för att tippa Reinfeldt av stolen?

 • Bo Widegren skriver:

  Att just hax länkar hit kan också ses som ett tecken på något annat, nämligen att en högerbloggare behöver förstärkning från någon ”på andra sidan” som ger egna argument stöd. Och bäste Leif det handlar inte om att ”ändamålet helgar medlen” utan just det jag sa att att avrunda med kritik av partiledningen och syssla mer med den politik vi skall föra. Kritik av vår partiledning sköts så fördömande väl av alla journalister i borgarpressen som så gärna vill göra allt till ett val mellan Sahlin- Reinfeldt för att skyla över verkligheten av social orättvisa som präglat högerregeringens politik. Men var länkade ni till Hax och strunta i att bidra till att vi skall få en social förändring i Sverige och EU. Jag är alltså ingen ”överpragmatisk surkart” (är det seriös debatt att okväda meningsmotståndare?) utan ville bara få er att tänka till ett slag.

 • Silfverstrand skriver:

  Nej, förvisso är riksdagsförslag inte allena saliggörande. Men de personer som befinner sig där är ju demokratiskt valda, även av Anders N och Helena V utgår jag från. Därför kan man ju inte helt bortse från socialdemokraternas agerande i riksdagen. Genom att göra sig besväret att t ex gå in på nätet: http://www.riksdagen.se – kan man ta del av socialdemokratiska initiativ, riksdagsmotioner etc, och där sannolikt bli av med åtminstone en del av sina fördomar.

  Beträffande min bakgrund så är den i korthet följande:

  Jag blev efter 14 års praktik i det privata näringslivet riksdagsledamot, ett uppdrag som jag innehade i 26 år. Minst hälften av min tid som riksdagsledamot tillbringade jag ute i vanliga människors vardag, på arbetsplatser, på möten o.dyl. Jag har därför rätt klart för mig vad folk tycker och tänker och den kritik jag mot mina erfarenheter har att rikta mot vårt parti att vi under de senaste decennierna vridit politiken åt höger, delvis påkallat av omvärldsförändringar, men tyvärr också en del självförvållat.

  Helenas s k utifrånperspektiv är ju tyvärr det vanliga sättet, mestadels tillämpat av borgare, att skapa konstlade motsättningar mellan ”vanligt folk” och politiker. Om du inte gillar de socialdemokratiska politiker som idag driver vår politik, så ska du givetvis arbeta för att byta ut dem. Men till att börja med ska du nog ändå försöka sätta dig in i både socialdemokratisk dagspolitik, såsom den faktiskt bedrivs i riksdagen och övriga politiska församlingar, resp. hur partiet ser på framtidsfrågorna, där rådslagsmaterialet och t ex partiets idétidskrift ”Tiden” ger viktiga upplysningar.
  Detta tips kan med fördel också ges till Anders N.

 • Leif skriver:

  Att söka stöd bland de små? Hax ensam har hyfsat många besökare varje dag, till skillnad mot vänsterflygelns s-bloggar.se som tillsammans är 473st. Besökstalen följs åt. Till syvende og sidst gäller det ju att nå ut med sitt budskap. Eller hur? Det är innehållet som har ett värde, inte klädseln.

  Helena är förmodligen en skrivkunnig god socialdemokrat. Hon har en vass penna, eller vad det nu heter när man skriver på ett tangentbord. Hennes blogg har en personlig stil och skiljer sig från övriga s-bloggare. Åldern talar i och för sig emot att hon skulle kunna vara sossarnas svar på Blondinbella, men ändå.

  * Tips: Läs kommentarerna Blondinbella får. Där om något ser man det råder stora klass- och kvalitétsskillnader i allt. Må vara att Helena bor uppe i norrland men på internet finns inga avstånd.

 • Anders Nilsson skriver:

  Bengt, nu avsåg jag inte våra riksdagsmän utan enbart innehållet i de motioner som läggs, politiken.

  Och som jag sagt till dig tidigare, jag högaktar våra folkvalda, det är det finaste jobb man kan ha. Det jag ogillar är de regelverk, förmåner och undantag som omgärdar vissa av dem. Och det är till stor del dessa förhållanden som skapar motsättningar mellan politiker och folket, knappas budbärarna. Bonuscirkusen inom arbetarrröelsens pensionsverksamheter är en god illustration till detta.

  Som fritidspolitker i blygsam omfattning får jag ingen del alls av dessa förmåner och den verklighetn delar jag med tusetals andra fritidspolitiker, och vi önskar det inte heller.

  Jag kan lova dig att jag är en flitig följare av det som sker i riksdagen, liksom i den socialdemokratiska pressen, både facklig och politisk. Men det är litet skamgrepp att ständigt insinuera att motståndaren är dåligt påläst. Jag har aldrg fått intrycket av att Helena skulle vara det, och när det gäller mig själv så vet jag att jag inte är det.

 • Stefan Lejonbalk skriver:

  Folk verkar fortfarande inte fatta att man skapar trovärdighet genom ärlighet. Tycker man att något är fel eller att någon har betett sig fel måste man kunna säga det. Annars får ju bara S fortsätta med sin sektkultur. Nya idéer föds oftast via motsättningar inte via enighet. Jag tycker rent ut sagt att det är skamligt hur många S-bloggare beter sig i det här avseendet. Så fort någon är kritisk mot något blir det ett jävla liv. Vissa verkar tro att vänsterblocket vinner valet genom att S-bloggare sitter och gnäller på borgare och sverigedemokrater. Vad säger det om Socialdemokraternas identitet? Att man definierar sin identitet utifrån motståndaren. D.v.s. utifrån, via marknaden med andra ord.

 • Helena skriver:

  Johan Kraft:
  Jag skulle kunna debattera i timmar om medier – och om vad medier tar upp på agendan; respektive inte tar upp på dagsagendan.

  Det finns så klart en aldrig upphörande debatt bland journalister om vad som är god journalistik med mera…
  Självklart också en debatt om vilka arbetsvillkor journalister har; arbetsvillkoren är ju ganska avgörande för innehållet.

  Vid en jämförelse är det ändå en stor befrielse för mej att prata med yrkeskollegor; för då är det plötsligt tillåtet att ha synpunkter på alla partiers politik – utan att människor använder partipolitiska härskartekniker.

  En av de senaste stora nyheterna
  ; bör väl ändå journalister ha credit för?

  Eller finns det månne de som tycker att vi inte skulle ha haft den informationen i tidningarna?

 • Helena skriver:

  Lejonbalk: Jag är helt överens med dej om det. Ärlighet och trovärdighet går hand i hand. Det måste vara tillåtet att uttrycka åsikter även för de som är medlemmar i ett parti – utan att censurbromsarna slår till.

  Som jag sagt tidigare; den här mentaliteten kommer att skrämma nya människor från politiken.

  Oavsett parti; så finns det stora risker med politikernas ordmanipulationer.

  Besparingar kan exempelvis på politikerspråk förvandlas till effektiviseringar….

  Den här typen av manipulerande gör att människor tappar förtroendet för politiker; vilket i sin tur leder till politikerförakt; och i slutänden till att människor vänder ryggen till politiskt arbete.

 • Silfverstrand skriver:

  Nu tar det sig, Anders. Ditt senaste inlägg i frågan kan jag i allt väsentligt instämma i. Men Helena är fortfarande svaret skyldig hur hon orienterar sig i socialdemokratisk politik.

 • Leif skriver:

  Hur Helena orienterar sig? Enkelt, med hjälp av den politiska kompassen förstås.

  Vad visar den för dig?

 • Helena skriver:

  Silfverstrand: Är det här ett politiskt läxförhör? Vill du försäkra dej om att jag lärt den partipolitiska katekesen utantill?

  Kör du alltid den taktiken mot människor som har misshagliga åsikter; försöker få dom att framstå som att dom är enfaldiga?

  I så fall är du nog ute i ogjort väder i mitt fall.

  Jag är stöddigt medveten om vad jag kan!!

  Hur tycker du för övrigt att Wanja Lundby-Wedin har skött sitt styrelseuppdrag?
  Vad tycker du om Margot Wallströms pension på 22 miljoner?

  Omfattas dom också av dina ridderliga jämställdhetsomsorger?

 • Helena skriver:

  Bo Widegren:

  Hej på dej din surkart :)

  Jag kan tänka mej att alla dom miljoner som Wanja Lundby-Wedin varit med om att omsätta via AMF liksom alla de miljoner som Margot Wallström tjänat faktiskt skulle ha varit en väldigt bra grundplåt för att starta en socialdemokratisk dagstidning.
  Det hade kanske kunnat vara en bra väg att gå för att minska den borgerliga pressens dominans som du upprör dej över.

  Eller vad säger du om den här tanken?

 • Silfverstrand skriver:

  Till Helena:

  Nej, det är sannerligen inget läxförhör. Bara en stilla undran över hur du överhuvudtaget kan vara socialdemokrat om du inte ens känner till de grunddokument som utgör socialdemokratins politiska bas. Har du ingen som helst kontakt t ex med socialdemokratiska riksdagsledamöter?

  Stöddigt medveten om vad du kan, ja där ser man….

  Nej, då ska jag försöka vara rakare och besvara dina frågor.

  Jag tycker att Wanja Lundby-Wedin misskött sitt styrelseuppdrag, då hon agerat som hon gjort i bonushärvan. Jag tycker likaledes att Margot Wallströms pension på 22 miljoner är orimlig.

  Din sista fråga om jämställdhetsomsorger förstår jag inte alls, då jag i hela den här debatten haft en kristallklar inställning till bonushysteri och andra girighetsexcesser oavsett om det är kvinnor eller män som har fingrarna i ”syltburken.”

 • pappa B skriver:

  Idag kräks jag på alla fackpampar, socialdemokratiska överkokkun och direktörer i alla läger. Fy f-n vilka nötter. Sparka ner dem i Sibiriska sjön!
  pappa B

 • Helena skriver:

  Jo du pappa B; i dagar som dessa drabbas man sannerligen av stora tvivel kring om det finns några som fortfarande drivs av idealitet; eller om det är så att de som en gång drevs av något slags idealitet glömmer bort den – så fort de kommer högre upp i makt-och lönenivåer.

 • Leif skriver:

  Vad är det för mänskliga grundvärderingar som folket i och utanför partiet förknippar med socialdemokratin, det man känner intuitivt?

  De senaste händelserna visar på att de politiska ledarna både till höger och vänster struntar i dem. Organisationerna närmast under följer bara habitus. Är inte det ett allvarligt systemfel?

 • Leif skriver:

  Och inte bara Wanja väl? Vem i stödtrupperna har hon tillsatt och försett med guldkontrakt för att upprätthålla sin glans?

 • Leif skriver:

  Från Skåne mullrar det (och imorse snöade det till råga på allt). Oväder på G? Självklart har även styrelsen ett ansvar, och inte bara de. Vilka andra toppar har de tillsatt med skyhöga löner och bonusar för att befästa sin ställning?

 • Bo Widegren skriver:

  Herlena, du inleder med en högtravande litania om yttrandefriheten och med att dra en lans för kritisk reflektion, debatt och självständig åsiktsbildning.  Nog så bra.  När du sedan inte får medhåll av alla så tar du till okvädingar av dina meningsmotståndare som blir surkart, tråkmånsar osv.  Märker du inte att du drar ner debatten i det populistiska träsket?   När du sedan inte hittar fler argumenent för ditt flotta yttrandefrihetsresonemang så kastar du om och hoppar i samma diskussion på Wanja Lundby-Wedin.  Jag skall villigt erkänna att jag känner mig synnerkligen tveksam till vad som förekommit och tycker det är säreget att man kan sitta ovetande i en styrelse. Och jag är glad att fakta skall fram genom en utredning.  Men att därifrån så som du på dessa lösa grunder ifågasätta Wanja Lundby-Wedins hederlighet  är tycker jag skandalöst. Förfaringssättet stämma bara överens med ditt eget citat från Kundera ”Den moderna dumheten innebär inte okunnighet utan frånvaro av egna tankar över anammade idéer. ..” med tillägget att dumheten i ditt fall tycks ha en källa av ren illvilja mot ledande personligheter inom arbetarrörelsen.   

 • Anders Nilsson skriver:

  Kan vi inte låta alla avgå, alla överhuvdtaget och så börjar vi om från början. Sa pessimisten. :(

 • Anaïs skriver:

  Stefan Stenudd formulerar idag, på sin blogg, en slags förklaringsmodell: ”Man brukar beskriva oförmågan att känna skuld och den totala oviljan att medge ansvar som sociopatiska drag. Det finns hos vårt maktskikt en utpräglat sociopatisk kultur (…).”  Naturligtvis tillhör även socialdemokrater detta maktskikt, inom vilket man har så mycket mer gemensamt med varandra än man någonsin kan ha med sina medborgare. Dessa personer verkar faktiskt uppriktigt överraskade när den verklighet resten av befolkningen delar, kallt sveper in i deras värld medförande glömda moralbegrepp.

 • Leif skriver:

  Kan någon säga att Wanjas uppträdande är särskilt förtroendeingivande? Har hon mer att tillföra? Finns det verkligen ingen annan ledare med bättre moral inom LO?

  Att till varje pris in i det längsta klamra sig fast blir till slut inget annat än en belastning. Därför vore det bättre om Wanja självmant kliver av före kommande valrörelser.

 • Leif skriver:

  Med Wanja i åtanke flyttar jag scenen till Norrbotten för att ge lite vidd till vad problematiken handlar om. Det blir nog inte helt så lätt att lyfta bort Wanja när hon har förankrat sig så pass tungt.

  Wanja tillsatte fd. kommunalrådet, politikern och bankdirektören Anders Sundström från Piteå som VD i Folksam med en årsinkomst på drygt fem miljoner (enligt senaste taxering). Hur mycket han sammanlagt får i bonusar och pension vet jag inte men kanske det finns någon i bloggosfären som har koll?

  ”… För att det som har hänt inte ska upprepas tänker LO se över sin ägarpolicy, och anta riktlinjer för hur LO-representanter ska agera i ersättningsfrågor.
  LO:s företrädare ska också få utbildning ”för att kunna försvara fackets värden och ideal”.
  Wanja Lundby-Wedin tänker också städa bland sina uppdrag. Hon behåller sin plats i AMF, AFA, Folksam och Aftonbladet.” Citat DN.

  En smula gnidna direktörer? Smaken är olika, men visst handlar det om skapliga slantar.

  Så här löd Sundströms egen förklaring till sin skyhöga lön:
  - Det är tyvärr det samhälle vi lever i som ser ut på det här sättet.

 • Leif skriver:

  Bäst som jag funderade på skriva en kommentarsfråga om AMF-härvan fick jag veta att Helena nu på morgonen synts till på en plats mycket nära LO-borgen vid Norra Bantorget.

  Nåja, den högsta toppen här på ön kallas för ”Svensktippen” vilket är ett namn som levt kvar i folkmun sedan svenskekrigenes dagar. Kanske motsvarande finns kvar i Sthlm?

  Min fråga är om ledande och välbetalda socialdemokrater verkligen är oförmögna att uppfatta nyanser och därför kallar allt som avviker från den gällande partilinjen för illasinnat ”drev”?

  Drevet pågår nu mot Wanja Lundby-Wedin. I vart fall enligt Aftonbladets välavlönade Helle Klein.

  ”… Jag ogillar skarpt mediala drev därför de gör allt till svart och vitt och människor demoniseras så till den grad att de bara kan bli till åtlöje eller föraktas. Det är otäckt.”

  Vad gör norrbottningen Anders Sundström under tiden dreven pågår när det går dåligt och är skitår? Helle Kleins tidning Aftonbladet rapporterade för knappt ett år sedan:

  KPA går dåligt – ledningen på resa
  De kommun- och landstingsanställdas eget pensionbolag KPA går uselt. Men styrelsen åker på långresa och befinner sig just nu i Kalifornien.

  Bland resenärerna finns den förra s-ministern Anders Sundström, Illmar Reepalu (s), kommunalråd i Malmö och Anders Knape (m), ordförande för SKL.

  -Vi följer givetvis de regler som gäller för resor och representation, säger Bertil Repfenning, vd i KPA Pension.
  Aftonbladet text-tv
  Publicerad: 2008-04-03

  _____

  Eller vad sägs om det här? Citat E24.

  … Vi har arbetat länge med etisk kapitalförvaltning, miljöansvar, säkerhet och jämlikhet i bolagsstyrningen. Folksam är tämligen unika då våra starka värderingar hela tiden vägleder personalen i fråga om vad som är ok och inte.

  Så beskrev Folksams vd Anders Sundström för ett par veckor sedan i nyhetsbrevet Risk & Försäkring hur livbolaget skulle profilera sig bland alla andra livbolag. Varvid E24 den 29 feb 08 avslöjade att Anders Sundström själv försökte få Folksams kapitalförvaltare att köpa aktier i gruv- och smältverksföretaget Boliden baserat på den insiderinformation som han erhållit från bolaget. /

  … Att både Wanja och adepten Anders har sina fingrar i KPA Pension vet vi, i vart fall med 60% säkerhet.

 • Leif skriver:

  Idag kom svaret i NSD Debatt:

  ”… Carina Lundberg Markow slår sig för bröstet med att ingen i Folksams ledning har någon bonus eller annan rörlig ersättning.
  Hon borde också talat om att vd Anders Sundström hade redan för flera år sedan cirka fyra miljoner kronor i årslön, i dag säkert fem miljoner.

  Hon borde väl också tala om att det är nog cirka tre gånger så mycket som vad statsministern har. Med tanke på den mycket ringa utbildning han har och att Folksam är ett rörelseägt företag, och jämfört med till exempel statsministern får nog hans lön anses tio gånger för tilltagen.

  Carina Lundberg Markow kastar sten i glashus.” / signerat Göran Blomqvist Luleå.

 • Helena skriver:

  Widegren: Apropå låg debattnivå; ett första kriterium för en hederlig debatt är väl att hålla sig till sanningen.

  Jag har inte pekat ut någon som tråkmåns; jag har inte heller någonstans använt den formulering du lägger på mej mej när du skriver ”…på dessa lösa grunder ifrågasätta Wanja Lundby-Wedins hederlighet….”

  Det går nog inte att debattera med en människa som för en så ohederlig debatt som du gör….som när du skriver: ”… att dumheten i ditt fall tycks ha en källa av ren illvilja mot ledande personligheter inom arbetarrörelsen”.

  Mot vilka ledande personligheter inom arbetarrörelsen har jag formulerat min kritik?

  Hur har jag formulerat min illvilliga kritik?

  Är åsikter om politik detsamma som illvilja i din värld?

  Har du verkligen arbetat med juridik; lärde du dej inte att försöka hålla dej till sanningen i det arbetet?

  Jag hoppas att du inte hade lika stora problem med innantillläsningen av de juridiska texterna som du tycks ha när du läser min blogg.

  Silfverstrand: Dina inlägg är lika chauvinistiska som Widegrens; Som när du skriver: hur är det möjligt att vara socialdemokrat om man inte ens kan grunddokumenten.

  Du vet knappast särskilt mycket om vilka dokument jag har tillgång till.
  Är det du som bestämmer vilka dokument som är de korrekta?

  Usch för er -bägge två!!!!

 • Helena skriver:

  Anders:
  Jo, det kan faktiskt vara en riktigt bra idé; att alla de som vant sig vid att försörja sig på att sitta i diverse styrelser avgår från dessa; och så börjar man om från scratch.

  Åtminstone så bör alla som sitter i AMFs styrelse avgå; utan undantag.

  Är det verkligen någon som kommer att ha tilltro till opartiskheten i utredningen av AMF-soppan.

 • Helena skriver:

  Anaïs: Jag tror att makten deformerar – oavsett partifärg.
  Ingen borde få ha välavlönade maktuppdrag alltför länge; det leder till totalt främlingsskap inför vanliga människors ekonomiska och sociala villkor.

 • Helena skriver:

  Leif:
  Att nagla sig fast vid makten; trots att det sveper en stormvind av kritik – åtminstone bland LO-folk på verkstadsgolvet – trodde jag främst var något som gällde för manliga makthavare.

  Varför vill man behålla ett uppdrag; om man inte har kompetens för att sköta det på rätt sätt?

 • Leif skriver:

  Enkelt svar: Systemfel.

  Längre svar:

  … Nu backar den förre landshövdíngen Gerhard Larsson och väljer att betala delar av flyttnotan ur egen ficka.

  – Jag har inte begått något fel, men det här ger fel bild av mig och det jag vill representera, säger Gerhard Larsson.


  Afa-vd fick lön och pension (DN rapporterar om hur reglerna följs och inga fel görs).

  ”Försäkringsbolagets Afas vd Torgny Wännström fick både lön och pension under två år, rapporterar LO-tidningen. – Det kan naturligtvis sticka i ögonen att man får både lön och pension. Men systemet fungerar så, säger Afas styrelseordförande Bertil Jonsson, tidigare LO-ordförande.

  … Bertil Jonsson, blev styrelseordförande 2002. Han säger att han inte haft anledning att förhandla om pensionsvillkoren för Torgny Wännström, som anställdes redan 1992.

  – Torgny Wännström var vice vd i Folksam innan han kom till Afa, och han hade med sig pensionsvillkoren därifrån. Det samma gäller Gunnar Söderberg och Lars Öhrstedt, som också kom från Folksam, säger han.”

  I LO-borgen tillsätter och strösslar Wanja med miljonerna. Förser utvalda partitrogna med rejäla fickpengar. Hon håller midnattslåda (presskonferens), kanske är det för att säkra sig om mäktigt och rikt stöd för partilinjen? Som om det inte vore nog:

  Newsmills PM Nilsson skriver:

  … Mitt framför näsan på oss alla som messat och mailat och ringt till LO:s hygglige pressekreterare Johan Hall öppnar Sveriges mest jagade kvinna Wanja Lundby-Wedin en egen tv-station på hemsidan och ger en fullödig intervju till sig själv. Den sändes i delar i Aktuellt. Vad är det här om inte ett ovanligt tydligt exempel på hur tekniken nu förskjuter makten över ordet på snart sagt alla plan i samhället. Inte nog med att alla politiker med självaktning snart har en blogg, de kommer också göra egna tv-inslag som kan embeddas i tusen och åter tusen bloggar och nå mass-spridning.

  Detta är tv-historia lika stor som månlandningen. Fast den låg inte på youtube, än.

  * Givetvis kunde jag inte låta bli att kolla på Wanjas virala budskap. Katten kom genast kutandes, satte sig ned och kollade. Efter en stund fräste han:

  - Äsch, bara en blek och färglös kopia av Mona Sahlin… Därefter hoppade han raskt vidare för att kolla på de nyankomna fåglarna utanför, vilket säkerligen var mer intressant.


  Undrar om det inte var språket och rösten som påminde honom, kanske också budskapet?

 • Leif skriver:

  Eller kanske sensmoralen i den gamla sagan om kejsarens nya kläder gäller än?

  ”… Sensmoralen torde vara att om någonting presenteras som fantastiskt och alla som inte håller med per automatik klassas som idioter, är det risk att alla kommer att nicka och hålla med oavsett vilka meriter det ”nya och fantastiska” än har. ”

  Apropå Lena Mellins kommentar i Aftonbladet:
  ”Mysteriet kring förre AMF-chefens guldpension tätnar. LO:s Wanja Lundby-Wedin och övriga styrelsen är överens om att de förts bakom ljuset.

  Men av vem? Oklart.
  Hur? Dunkelt.
  Varför? Inget svar.”

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>