Arkiv: mars2009

  • Den sociala tryggheten och rättssäkerheten – i fritt fall

    Det sociala skyddsnätet  och –  framför allt – rättssäkerheten för sjuka, arbetslösa och gamla befinner sig i fritt fall. Det är erfarenheter jag tvingats göra det senaste året. Och inte bara en erfarenhet – utan många – som staplats på varandra. Ungefär var ska jag börja?? Kanske med att min mamma manipulerades att skriva på ett papper vars innehåll hon inte förstod – men som innebar att hon godkände att hon fick en god man. Min mamma blev fängslad av myndigheter, läkare, hemtjänstpersonal, sköterska, [...]