Arkiv: februari2009

  • Stora ljugaredagen för chefredaktörer

    Nu har de färska upplagesiffrorna från TS – Tidningsstatistik – publicerats. Det är den dag på året som har ett särskilt intresse för anställda på landets samtliga tidningar. I synnerhet är det givetvis en dag som har viss betydelse för chefredaktörer och redaktionschefer som är ytterst ansvariga  för tidningarnas innehåll. Mina erfarenheter är tyvärr att somliga tidningar lyckas bibehålla ett något så när kvalitativt innehåll – inte tack vare utan trots – vissa chefredaktörer och underchefer. Även om det förstås kan innebära att journalister med kvalitetsambitioner riskerar [...]