Arkiv: oktober2008

  • Sanning, rättvisa, medkänsla – ska vara mediernas tre ben.

    Hittade ytterligare en artikel författad av förre Pressombudsmannen – Olle Stenholm – som tyvärr gått bort. Den artikel visar på de ideal och de krav som Olle Stenholm anser ska ställas på en god journalistik. Jag instämmer helt i Olle Stenholms synpunkter – och rekommenderar varmt en läsning av hans artikel.

  • Massmedieetik

    Eftersom det alltid går att hitta andra som formulerar saker bättre än en själv – så citerar jag här lite av vad som står att läsa hos PO – Pressombudsmannen. ”Liksom många andra professioner har även journalister ett etiskt regelverk för sin yrkesutövning. Det är enkla, självklara regler. De uttrycker en allmänmoral, anpassad för en journalistisk arbetsprocess. Man skulle kunna sammanfatta etiken i tre ord: sanning, rättvisa och medkänsla. Sanning innebär först och främst att journalister skall bedriva allsidig och [...]