Arkiv: oktober2008

  • Vinterföre i Norrbotten och Stockholm

    Robert Collin ska ju så småningom bege sig upp även till Norrbotten för att testa vintervägar. Han skriver i sin krönika att han ska utrusta sig med bogserlina när han kommer hit upp; för att han räknar med att bilar har kört av vägen i Norrbotten. Så tänker en sann sörlänning; det är i södra Sverige som bilarna kanar av vägarna i parti och minut så fort det faller någon centimeter snö. Ja, även häruppe har det väl blivit vanligare [...]

  • Kom och testa vägen till Smedsbyn

    Vilken bra idé att Robert Collin ska ge sig ut och testa vintervägarna.  Jag har ett förslag till testväg – frånsett att den vägen borde testas lite senare när den riktiga vintern kommit här uppe. Kör E4.an från Luleå mot Haparanda och Råneå. Kör förbi Börjelslandet m m.. Det kommer att dyka upp en skylt som pekar vänster mot Smedsbyn. Där förväntas förare som ska göra vänstersväng mot Smedsbyn klara av att stanna upp i ett kort körfält; som på vintern [...]