Jonas Helgesson

Förra veckan hölls en konferens i Luleå under rubriken ”Diskriminering? Nej tack!”

Efter att ha lyssnat på de olika föreläsarna så gick jag hem – konstaterandes att den föreläsare som gjort det allra djupaste känslomässiga intrycket på mej var Jonas Helgesson.

Så här sa han bland annat:

Alla människor har ett handikapp.

Alla verkar normala bara till dess att man lärt känna dom bättre.

Med sin föreläsning kunde han också med eftertryck dementera det läkarutlåtande som en läkare gjorde när Jonas Helgesson var ett halvt år gammal.

”Den pojken kommer aldrig att gå eller tala”,

Sa läkaren.

Det finns alltför många tvärsäkra människor; både lekmän och fackmän, som anser sig ha rätten att ställa diagnoser på andra.

Låt oss samfällt önska att den sortens tvärsäkra människor slänger sig i väggen.

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>