Arkiv: oktober2008

  • Populistisk namnpublicering i NSD

    NSDs ansvarige utgivares beslut att publicera namnet på en tidigare okänd gruvarbetare avslöjar endast ren och skär populism. Dessutom en människosyn där en utgivare utifrån vad som tycks vara något slags  omnipotenta bevekelsegrunder gett sig själv befogenheter att vara skarprättare. Att fatta den här sortens beslut kräver mänskliga insikter; ett väl grundat och ansvarsfullt etiskt ställningstagande och en förmåga till inlevelse i hur människor kan drabbas av beslut som fattas utan empati eller utifrån en okänslighet som tycks gränsa till känslokyla. De anhöriga till den unga kvinna som förlorat [...]

  • Klippta band

    Idag klippte jag de sista banden till den ångestskapande Smedsbyn. Hur ångestskapande det var att bo där blir jag påmind om när jag ser bilder på närbelägna vanvårdade hus.                  Eller bilder på den värmepanna jag hade i mitt hus; med reglage som jag aldrig förstod principerna för; eller element vars termostat jag försökte ställa om efter väderleken. Ständigt med känslan av att de olika inställningarna inte gjorde vare sig till eller från. Det jag blir glad [...]