Populistisk ”publicistik”.

NSDs ansvarige utgivare har just utsett sig själv till språkrör för hela länet.

I en minidebatt med advokaten Leif Silbersky så hävdade NSDs ansvarige utgivare att endast han – och ingen annan ansvarig utgivare i hela landet – bäst lyckats avläsa stämningarna i Norrbotten.

Det vill säga han ensam har beslutat vad som är av allmänintresse för länet och landet.

Han är också så väl insatt i länets liv att han vet berätta att ALLA i Gällivare och Malmberget och DE FLESTA i Luleå redan känner till den misstänkte mannens identitet.

Jag har rört mej i lite olika sammanhang den senaste tiden – alltifrån jaktlag i trakter inte alltför långt från Gällivare – till diverse andra sammankomster.

Jag har inte hört någon som nämnt namnet på den tidigare okände gruvarbetaren.

Jag har faktiskt inte heller upplevt att den här tragiska händelsen har varit det centrala samtalsämnet i några av de grupper jag vistats i.

Som enda dagstidning i hela landet lämnade NSD ut både namn och bild på en man som är misstänkt för att under mycket tragiska omständigtheter ha bragt en ung 29-årig kvinna om livet.

Denne ansvarige utgivare tycks ha vissa rollproblem.

Att vara ansvarig utgivare för en tidning som ingår i den så kallade tredje statsmakten – som via yttrandefrihet och tryckfrihet ska värna om vårt lands demokrati – innebär inte att samtidigt vara  brottsutredande och dömande makt.

Jag är övertygad om att det finns andra som har betydligt bättre kompetens för både förundersökningar och domslut än denne utgivare specifikt.

Den ansvarige utgivaren  sa ”Vi” – när han hävdade att konsekvenserna av en namnpublicering övervägts noggrant.

Eftersom ansvarige utgivaren sa ”Vi” så borde det vara möjligt att dra slutsatsen att frågan stötts och blötts i ett gemensamt redaktionellt samtal där både yrkesetik och publicistiskt ansvar beaktats noggrant.

Eller syftar ”Vi-et” på ansvarige utgivaren och redaktionschefen; en redaktionschefen som har ett antal poäng i juridik, vilket borde ha borgat för att hon kunnat bidra till en noggrann etisk genomlysning av frågan.

Men frånsett juridiken så finns det ju ett antal spelregler för press, radio och tv som både journalistförbundet och arbetsgivarsidan har undertecknat.

Reglerna säger att en person som är misstänkt för brott alltid betraktas som oskyldig i lagens mening, om fällande dom inte föreligger.

Reglerna säger även att konsekvenserna av en namnpublicering alltid ska övervägas noggrant.

Reglerna säger även att man bör avstå från en sådan publicering om det inte finns ett uppenbart allmänintresse för att namnet ska anges.

Det finns faktiskt också en annan bestämmelse i journalistavtalet – som både arbetsgivarsida och fack – har undertecknat.

En bestämmelse vars syfte är att stödja en stark journalistisk integritet.

Den säger att en medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag.

Månne hur det skulle ställa sig om det finns anställda journalister som anser att en gruvarbetare inte är en så offentligt känd person att det motiverar publicering av både namn och bild.

Om det skulle finnas någon medarbetare på ovan nämnda tidning som inte vill skriva ut namnet på en tidigare okänd gruvarbetare i sina artiklar  – då borde den medarbetaren kunna hänvisa till sin rätt att inte tvingas skriva mot sin övertygelse.

När det gäller just den bestämmelsen så har facket dessutom haft tolkningsföreträde.

Så om journalisterna på en redaktion samfällt skulle tycka att en sådan här typ av namnpublicering känns oetisk - med tanke på att det handlar om en männska som ännu inte är dömd - då borde de väl samfällt kunna vägra. Och hänvisa till den regel som säger att de har rätt att vägra att skriva mot sin övertygelse; d v s vägra utföra förödmjukande uppdrag.

Om alla journalister har en samfällt högre resning i etiska spörsmål och vägrar skriva ut namn på en okänd, och odömd man; då måste konsekvenserna bli att ansvarige utgivare själv får skriva de artiklar där personen kommer att namnges.

Det intressanta är att konkurrenttidningen avläst stämningarna och allmänintresset i länet – på ett helt annat sätt än NSDs ansvarige utgivare.

Norrbottens-Kuriren har än så länge inte publicerat vare sig namn eller bild på den person som är misstänkt.

Eller för att citera den självförhärligande Jan Guillou:

”Allmänintresse är inte detsamma som allmänhetens nyfikenhet”.

Nu fasar jag bara för den fortsatta information vi kommer att få.

Allmänheten, den unga kvinnans utsatta anhöriga, den misstänkte gruvarbetarens utsatta tre barn och hustru kommer alla att tvingas få ta del av floder av detaljer – som kommer att kränka offret integritet efter döden. Men även kränka och leda till stort psykiskt lidande för anhöriga och barn till såväl offer som förövare.

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>