Arkiv: oktober2008

  • Vuxenmobbning

    En god vän skickade en länk till mej apropå det jag skrivit om mina erfarenheter av vuxenmobbning på en av mina arbetsplatser. Det intressanta med mobbning – jag har av förklarliga skäl läst åtskilligt i ämnet – är att det ofta följer exakt samma mönster. Jag har funderat över vad det kan bero på; att samma mönster återkommer oavsett vilka grupper och människor som är inblandade. Vad är det som gör att människor instinktivt tycks hitta samma beteenden för att [...]