Kvinnliga chefer

Jag har arbetat under kvinnliga chefer. Jag hade en kvinnlig chef i Halland; hon var helt ok.

Jag hade en kvinnlig chef när jag arbetade på en kvällstidning i Göteborg. Hon var också ok.

Jag har en kvinnlig ”chef” i jämställdhetskommitten i Luleå – ja, hon är ju jämställdhetskommittens ordförande.

Hon är superbra; som ledare för en grupp.

Men jag har också haft en bidrottning som chef; en av de mest talanglösa kvinnor jag mött inom mitt yrke; men vilket var värre; en bidrottning en som kände sig särskilt hotad av kvinnor som hade större talang och kunskap i yrket än hon själv hade.

Som av en tillfällighet arbetar inga av de kunniga kvinnliga journalisterna längre kvar på arbetsplatsen; det gör däremot bidrottningen.

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>