Arkiv: oktober2008

  • Kvinnliga chefer

    Jag har arbetat under kvinnliga chefer. Jag hade en kvinnlig chef i Halland; hon var helt ok. Jag hade en kvinnlig chef när jag arbetade på en kvällstidning i Göteborg. Hon var också ok. Jag har en kvinnlig ”chef” i jämställdhetskommitten i Luleå – ja, hon är ju jämställdhetskommittens ordförande. Hon är superbra; som ledare för en grupp. Men jag har också haft en bidrottning som chef; en av de mest talanglösa kvinnor jag mött inom mitt yrke; men vilket var värre; en [...]