S-kvinnor i Stockholm

Igår fick jag S-kvinnornas tidning Morgonbris. 

För en tid sedan fick jag också ett mail med inbjudan till en träff för nyblivna s-kvinnor som ska hållas i Stockholm kommande helg.

I år sa jag till en kvinna som är medlem i S-kvinnorna i Luleå att jag ville komma med i S-kvinnorna.

Jag har ännu inte blivit kallad till något möte; och har således ännu inte heller varit medlem hos S-kvinnorna.

Enligt den kvinna jag talade med hos S-kvinnorna i Stockholm så har jag – utan att jag själv vetat om det – varit medlem hos S-kvinnorna sedan 2005.

Att jag inte anmält mitt intresse för att vara med hos S-kvinnorna förrän i år – och att det hon säger därmed måste vara fel – det budskapet lyckades jag inte hamra in.

Trots att jag själv ännu inte anmält något intresse för att vara med hos S-kvinnorna förrän i år – så räknas jag alltså som medlem  hos S-kvinnorna sedan 2005.

Kvinnan i Stockholm sade dessutom att det i inbjudan stod att endast kvinnor som blivit medlemmar 2007 eller 2008 var inbjudna till träffen.

Nåja, innan jag av S-kvinnan vid S-kvinnornas kansli i Stockholm fick veta att jag i själva verket varit medlem sedan 2005 – utan att själv veta om det – så tog jag kontakt med Morgonbris.

Jag ville sondera om det skulle finnas något intresse för att jag som nybliven S-kvinna skulle skriva en krönika från S-kvinnors träff.

Det var endast en sondering – jag hade tänkt fråga S-kvinnorna i Stockholm om det möjligen ändå skulle gå att hitta någon skrubb där jag trots allt kunde få plats.

Och om det hade varit möjligt så hade jag kunnat kombinera min professionella kunskap som journalist med mina intryck som ny s-kvinna från den här träffen.

En väldigt bra idé som jag skulle kasta mej över om jag hade varit en alert varit redaktör för en S-kvinnotidning.

Så jag slog en signal till Morgonbris ”skuggredaktör” – som hon kallades sig.

Mitt förslag tycktes hon intresserad av.

Inledningsvis.

Men hon talade om för mej att dom tyvärr inte kan betala något.

Jag sa att jag ju inte kan arbeta gratis.

Och senare pratade vi på.

Även om hon senare sade sig medveten om att jag ju är journalist till yrket; så var hennes inledande kommentar till mitt förslag att dom tyvärr inte kan betala.

Det var alltså beskedet från S-kvinnornas tidning som på sin sista sida har en annons med bland annat följande innehåll:

”Socialdemokraterna – ett feministiskt parti! Behövs då kvinnoförbundet?

Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad.

Kvinnors arbete är nedvärderat och betyder lägre lön……

….Så länge det ser ut så här, behövs kvinnoförbundet! Så länge det ser ut så här behövs en s-organisation som har jämställdhetsglasögonen på i det politiska arbetet….”

Varför blir jag då så upprörd.

För att kvinnan hos S-kvinnorna i Stockholm säger att hon skrivit att inbjudan endast gäller kvinnor som blivit medlemmar 2007 och 2008.

När jag läser upp vad som står i min inbjudan – där det inte står något om 2007 eller 2008 – då säger hon på fullaste allvar till mej att det är konstigt att allt finns med utom 2007 och 2008.

Vad är det hon vill påskina; att jag själv har ändrat texten i inbjudan?

Jag kan acceptera om det inte finns plats på en träff – även om inbjudan sägs vara ställd till nya s-kvinnor.

Men jag har svårt att acceptera att en person sitter och svänger sig med oärliga bortförklaringar till att jag inte får plats.

Jag har inte varit medlem hos S-kvinnorna sedan 2005 -  vilket alltså den här kvinnan på S-kvinnornas kansli i Stockholm hävdar.

Att jag när jag som professionell journalist erbjuder mej att göra ett uppdrag blir upprörd över upplysningen om att medlemmar i partiet förväntas arbeta gratis – det behöver väl knappast någon närmare kommentar.

Det är en attityd som vittnar dels om brist på respekt för en annan kvinnas yrkeskunnande.

Av en företrädare för ett parti med ett kvinnoförbund som säger sig vara kritiska till att kvinnors arbete är nedvärderat och betyder lägre lön.

Jag har inga problem med att acceptera att jag får nej när jag som egen företagare/frilansande journalist och utifrån min professionella kunskap kommer på en bra idé och erbjuder mej att göra ett uppdrag utifrån en väl grundad yrkeskunskap.

Men jag har väldigt svårt att känna något förtroende för tjusiga utrop om feministiska partier – om mitt erbjudande är intressant bara om jag gör det gratis; och om det plötsligt blir ointressant om jag vill ha ersättning för mitt yrkeskunnande.

Månne skulle jag ha testat det när jag anlitade hantverkare för att bygga om mitt badrum när jag bodde i eget hus.

Månne skulle jag ha sagt just så.

Om du är medlem i partiet då kan jag inte betala någon ersättning.

Nåja, den här fina helsidesannonsen i Morgonbris avrundas med:

”Tillsammans ser vi till att genomföra feminismen!!”

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>