Arkiv: september2008

  • Dagens medielektion – om SSAB

    Människor utanför medierna förstår inte alltid vad som menas med vinkling. Själv har jag arbetat så länge inom medierna så att jag knappt vet hur jag skulle förklara vad det är; eftersom jag så att säga har innebörden inympad i ryggmärgen. Vinkling och desinformation kan vara släktingar till varandra. Det vill säga om vinkeln blir för ensidig och kapar av viktig information om ett skeende. Jag ska i alla fall belysa vikten av pressens mångfald med ett litet exempel. Som [...]