Arkiv: september2008

  • Luleå tekniska universitet

    Utvecklingen av långsiktig ”levande” kommunikationsplan med detaljerade kommunikationsaktiviteter för det kommande året där man på ett proaktivt sätt säkerställer positioneringen med en bruttolista med aktiviteter som snabbt sätter igång kommunikationen. Här finns såväl de verksamhetsmässigt rent nödvändiga kommunikationstillfällena som tillfällen att utnyttja omvärlden samt rent proaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kommer att spänna över alla kanaler, webb, pr, annonsering e t c.      Luleå tekniska universitet tänker visst satsa på att marknadsföra sig. Jag såg att det var en upphandling på gång och [...]

  • Röka ryskt eller inte alls

    Ja, kära nån, det visade sig att den där unga AT-läkaren hade larmat falskt.  Idag såg jag plåten på mina lungor; dom såg fräscha ut –  som hos en nyfödd. Däremot fanns det något som tydde på förstadium till KOL, om jag förstod läkaren rätt. Så jag hade alltså inte KOL ännu. Så det blir väl till att se till att låta bli att få det då! När jag nu ändå blev uppskrämd tillräckligt för att sluta röka. Och jag [...]