Om skotrar, fritidsbåtar…..

Och om att orka vrida av startnyckeln till sina bilar.

Apropå din kommentar Bert – om skoterns nackdelar.

Erinrar mej en intervju jag gjorde på det temat.

Den går att läsa via den här länken Snöskotrar.

När jag fröjdat mej över att se ungdomarna i byn jaga fram på sina skotrar så reflekterade jag inte över miljön. Jag tyckte bara att det såg så härligt och livsbejakande ut att se dom forsa fram.

Av någon anledning känner jag mej inte störd av skotrarna – eller av att de låter högt.

De som kör sina skotrar fram till affären här i byn har dessutom förstånd att stänga av motorerna när de går in för att handla.

Något som jag däremot tycker är riktigt irriterande – och en påtaglig brist på folkvett – är att det finns vuxna som kör sina bilar fram till affären och och sedan lämnar motorn att gå på tomgång medan de handlar.

Trots att det borde synas att jag befinner mej på min tomt – endast 15-20 meter bort från den plats där bilen lämnas med motorn på.

Det har förekommit enskilda bilar som haft bilen stående på tomgång upp till en halvtimme.

Jag undrar om personer som gör så skulle godta att jag körde fram till deras tomt och ställde min bil att gå på tomgång en halvtimme strax intill deras tomtgräns.

De begrepp Urban Eklund nämner; allmänningarnas tragedi eller fångarnas dilemma; är intressanta att reflektera över.

För min egen del ser jag tomgångskörande bilar som ett större problem än skotrar.

Det finns olika slag av gemensamma resurser. Skogar och sjöar är exempel på naturliga resurser. Internet är exempel på artificiella gemensamma resurser. Från de naturliga gemensamma resurserna kan vi hämta timmer eller fisk. Från Internet hämtar vi information. Men gemensamma resurser påverkas på olika sätt när människor använder dem. -Om en fiskare fångar ett ton fisk innebär det att andras tillgång till fisket minskar men om en person hämtar information från Internet så minskar det inte andras tillgång till information. Urban Eklund konstaterar att både skotrar och fritidsbåtar gör intrång – eller beskattar – allas gemensamma resurs – naturen och miljön. Två begrepp brukar användas för att beskriva de problem som uppstår på grund av allas lika rätt till naturen: Allmänningarnas tragedi eller fångarnas dilemma. Med det avses att alla bara tänker på sina egna intressen och utnyttjar de gemensamma resurserna maximalt så att alla drabbas i slutänden.