Monthly Archives: januari 2008

När mamma blir gammal

Tack för den stödjande kommentaren jag fick apropå det jag skrivit om äldreomsorgen.  Äldrevårdsministern refererade bland annat just till ett äldreboende i Köpenhamn – som ett gott exempel. Jag vet att det finns ett boende här i Luleå där dom … Continue reading

Posted in politik, vardagsliv | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Omtanke på fallrepet

Omtanke är en grundläggande mänsklig egenskap. När de som arbetar inom vården inte har utrymme för att använda den så stänger dom av. Något som påverkar dom som människor även i privatlivet. Att leva ett kvalitativt bra liv – socialt … Continue reading

Posted in politik, vardagsliv | Tagged , , | Leave a comment

Cellprov

Kors i taket; idag fick jag en kallelse till gynekologisk cellprovskontroll. Enligt brevet erbjuder Norrbottens Läns landsting cellprovskontroll vart tredje år till den som är mellan 23 och 50 år och vart femte år till den som är mellan 51 … Continue reading

Posted in världen | Tagged | Leave a comment

Agenda om Sveket mot de gamla

Sveket mot de gamla. Om det handlade Agenda på söndagkväll. Där fick jag gång på gång bekräftelse av mina egna känslor och reaktioner. Håkan Nilsson, företrädare för en anhörigförening i Skåne berättade om anhöriga som hämtar hem gamla från växelvårdsplatser … Continue reading

Posted in politik, vardagsliv | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment