Unni Drougge

Så har den kommit Maja Lundgrens bok ”Myggor och tigrar”.

Jag imponeras över hennes begåvning för att se och känna och uttrycka det subtila.

Det slags subtiliteter som kan vara svåra att förmedla – eller nästan omöjliga att förstå för människor utan erfarenhet från mediebranschen.

Samtidigt är hon ju medveten om att hennes känslighet – en känslighet som ju är hennes stora tillgång både som författare och människa – ibland kan leda henne fel.

Det jag kan beklaga är att hon ibland tycks ha alltför låg tillit till den begåvning som hennes känslighet innebär.

Att hon så ofta ifrågasätter sin egen intuitivitet.

Just nu talas det om en annan bok – ”Boven i mitt drama kallas kärlek” – av Unni Drougge.

Ytterligare en bok som jag per omgående måste beställa.

Också här har personers namn lämnats ut; bland annat namnet på den man som utsatte Unni Drougge för misshandel – och som blev dömd för det.

Bekännelselitteraturen tycks vara tillbaka.

I ett av lördagens medieprogram på P 1 ska det diskuteras kring bruket med att lämna ut namn: i böcker.

Jämförelsen mellan mediernas etiska regler och böckernas frihet har plötsligt blivit en het fråga i debatten.

Är det ett uttryck för att yttrande-och tryckfriheten riskerar att få ett tunnare skydd?

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>