Arkiv: september2007

  • Unni Drougge

    Så har den kommit Maja Lundgrens bok ”Myggor och tigrar”. Jag imponeras över hennes begåvning för att se och känna och uttrycka det subtila. Det slags subtiliteter som kan vara svåra att förmedla – eller nästan omöjliga att förstå för människor utan erfarenhet från mediebranschen. Samtidigt är hon ju medveten om att hennes känslighet – en känslighet som ju är hennes stora tillgång både som författare och människa – ibland kan leda henne fel. Det jag kan beklaga är att [...]