Bluffundersökning från AMS?

Fick ett egendomligt samtal idag; en person sade sig ringa för att göra en undersökning för Arbetsmarknadsstyrelsen.

Syftet sades vara att ta rätt på om arbetsförmedlingen ger arbetssökande den hjälp de behöver.

Just i mitt fall är ju saken den att jag är i full färd med att hitta vägar för att stå på egna ekonomiska ben genom att frilansa inom det yrkesområde där jag har professionell kunskap.

Men jag har självklart också registrerat mej som arbetssökande.

Så då fick jag en fråga; om jag tyckte att jag blivit hjälpt av den handlingsplan/affärsplan jag redovisade för arbetsförmedlingen när jag startade egen firma.

Sedan följde frågorna slag i slag – lite som i de brittiska deckarna som gått som en löpeld mellan tv-kanalerna under sommaren.

Frånsett att de här frågorna inte borde ha giltighet för mig; eftersom jag just startat enskild firma; så var den ena frågan mer tendentiös än den andra.

Hade jag blivit anvisad något jobb från arbetsförmedlingen den senaste veckan?

Hur många arbeten hade jag sökt de senaste 30 dagarna?

Hur många timmar hade jag ägnat åt att söka arbete den senaste veckan?

1 timme?

15-20 timmar?

Hade jag sökt något arbete på annan ort?  

Kommen till den här frågan blev jag förbannad över frågornas riktning? 

De tycktes vara direkt utprintade från Maud Olofssons eller Reinfeldts partihögkvarter – utifrån föreställningen att alla som inte har fast anställning egentligen är lata.

Hördu, jag har sökt arbete på annan ort i hela mitt liv; förklarade jag för killen som ringde.

Dessutom sa jag; låter det som att de här frågorna endast är formulerade för att sätta ytterligare press på dom arbetslösa.

Några timmar senare börjar jag fundera över vilken etik Arbetsmarknadsstyrelsen använder i sina undersökningar.

God etik innebär väl att först – via ett brev – förvarna om att personen kommer att bli uppringd för en intervju.

Inte som i det här fallet bara ringa upp – och egentligen kunna vara vem som helst.

Det kanske var vem som helst?

God etik innebär väl också att tala om vem som gör undersökningen; här fick jag besked om att Ams gör den.

Undersöker Ams sig själv?

God etik innebär väl också att den som ringer upp för att göra en intervjuundersökning presenterar sig med namn?

Något som jag är alldeles särskilt nyfiken på är vilken urvalsmetod Ams använder för att välja ut sina intervjupersoner.

Nåja, för att lugna Ams – och i viss mån Maud Olofsson och Reinfeldt så ska jag kort redogöra för mina flyttningsmönster för att få arbete – dvs före jag blev fast anställd 1981.

Egentligen borde mitt arbetsliv och flyttningsmönster vara en prydnad för den arbetslinje som socialdemokraterna sagt sig värna.

Till saken hör att jag hittills endast har stämplat en dryg vecka under hela mitt VERKSAMMA yrkesliv.

Under de år jag redovisar nedan var Göteborg min hemstad - och den plats där jag var skriven och hade min bostad.

1973. Då gick jag ut gymnasiet i Göteborg.  Samma år flyttade jag till Tyskland för att arbeta.

1974. Då bodde jag i Grekland och Tunisien för att arbeta.

1975. Då bodde jag i Tranås – och senare i Bulgarien för att arbeta.

1976. Då studerade jag – och arbetade i Göteborg.

1977. Då studerade - och arbetade jag i Göteborg.

1978. Då bodde jag i Falkenberg för att arbeta - och åkte hem till min sambo i Göteborg under helgerna.

1979. Då bodde jag i Malmö för att arbeta.

1980. Då arbetade jag fortfarande i Malmö.

1980. Då flyttade jag till Stockholm för att arbeta.

1981. Då arbetade jag i Stockholm – - åkte hem till Göteborg en månad för att packa ihop mitt hem – och flyttade sedan direkt till Luleå för att arbeta.

Ungefär så arbetsskygga och lata är de människor som finns registrerade hos arbetsförmedlingen för att de vill ha en försörjning – som egna företagare – eller som anställda.

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>