Friendly fire

Lade in några av mina tidigare publicerade artiklar här på min blogg.

Det var artiklar som handlade om vänskap.

(De ligger i mitt artikelarkiv under kategorin forskning.)

Jag blev påmind om några kloka tankar.

Leif Magnusson, professor i engelska, berättade exempelvis om hur han studsade när han i ett tv-reportage om Irakkriget hörde uttrycket friendly fire.

En formulering som användes när USA av misstag bombat sina egna.

Ja, nog finns det anledning att studsa inför en sådan formulering.

Egentligen handlade samtalet med Leif Magnusson om vänskap.

Han hade sökt igenom en gigantisk textdatabas över engelska ord och sett att det finns många, många fler ord för vän än för fiende.

Även om han bara gått igenom en bråkdel av databasen så hittade han 4 295 olika substantiv för ordet vän.

I ett annat samtal beskrev Rickard Wahlberg, lektor i industriell marknadsföring, vad han lärt om vänskap efter att ha anlyserat litteratur från antiken och fram till dagens marknadsföringslitteratur.

Han definierade två typer av vänskap:

En vänskap som handlar om utbytesrelationer och bygger på motprestationer.

Och annan vänskap som bygger på gemenskap och oegennytta.

Vänskapen som ett slags utbytesrelation tycks vara det slags vänskap som hyllas vid de mingelkurser och nätverkarkurser som hålls oavbrutet idag.

Mingla och nätverka – om du är arbetslös och vill ha ett jobb!!

Mingla och nätverka om du är företagare och vill ha uppdrag!!

Mingla och nätverka om du vill byta till ett mer statustyngt – och bättre betalt jobb!!

Mingla och nätverka…..!!!!

Hur ska det gå att vaska fram vad som är riktig vänskap bland dessa egennyttans stridsrop.

Hur ska det gå att känna sig fram till vad som är uppriktigt intresse – när det som lärs ut överallt är att alla ska knyta kontakter med nyttan – och egennyttan – som främsta drivkraft.

Aristoteles hade sina poänger när han sa:

Riktig vänskap existerar bara mellan goda människor som vill varandra väl.

Falsk vänskap är värre än falskmynteri.

Men det som lärs ut vid störtskurarna av kurser om att mingla och nätverka är ju egentligen hur vi bäst ska lära oss att ”förädla” våra kunskaper i falskmynteri.

För att det må gå oss väl i livet?!

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>