Arkiv: juli2007

  • Mänskliga rättigheter kontra pengar

    Socialdemokraterna spelade solidaritet med de sjukskrivna – och slet hårt med att i det fördolda pressa ner sjukskrivningarna med hjälp av ogenomträngliga regelverk. Jag vet – för jag var sjukskriven under den förra regeringen. Jag vet också den reella innebörden när filosofie doktor Marie-Louise Annerblom talar om risker med deltidssjukskrivningar. Som deltidssjukskriven hade jag en arbetstid som började senare än mina kollegor; vilket innebar att jag fick höra just det slags kommentarer som Marie-Louise Annerblom talar om. Kommer du nu!!?? Även [...]