Arkiv: juli2007

  • Emotionella revolutionärer

    Hittade en krönika som jag skrev år 2004 – ”De sjuka skuldbeläggs”. Och funderade över var den hör hemma. I kategorin genus eller i kategorin hälsa? Jag lade den under kategorin genus i mitt arkiv. Påminde mig Anthony Giddens beskrivning av kvinnor såsom modernitetens emotionella revolutionärer. Att vara en emotionell revolutionär - det är något riktigt fint det. Dit hör även konstnärer, poeter, författare… Där borde även många nytänkande, kreativa, anarkistiska akademiker spränga fram. Varför hörs dom inte mera i frigörande och [...]

  • Liv

    Skönhet leder tankarna vidare till annan skönhet. Som den här blomman. Jag kan inte se mig mätt – och mina tankar löper vidare till Luleås sommarbiennal och dess vackra tema ”Passion of mankind”. I en del av utställningen visas konstnärerna Heini-Maria Aho och Sebastian Ziegler. På en liten, liten hylla där ligger en bunt små, vita kuvert. I kuverten finns ett kärleksmeddelande som uppenbart är skrivet under vånda. Det är omskrivet, överstruket, överkladdat… Men kärleksbudskapet är otvetydigt. Will you live [...]