Arkiv: juni2007

  • Maskrosängar och samhällsparasiter

    ”En bön för Pajala” – så heter det kvalitetsradioprogram som pågår medan jag granskar bilderna jag tagit över mina maskrosängar. Tidigare idag har jag hört nyhetsrapporteringen om den nuvarande regeringens politiska manipulationer - och planer på att ytterligare försämra tillvaron för sjuka människor. Hycklande populistiska rop om att de vill stoppa utanförskapet – när de egentligen gör just motsatsen – spelar på primitiva snålhetskänslor och egoism – hos de som ännu har något lite kvar  - så att också de ska börja se [...]

  • Skogslivsbilder
  • Skogsliv

    Det är någonting med Kerstin Ekman som gör att känslorna närmast hisnar. I sin bok ”Händelser vid vatten”  formulerade hon insikter om byaliv som jag efter att ha vistats många somrar i en liten by försökt men inte förmått uttrycka. Vare sig känslomässigt eller i ord. Samma hisnande känslomässiga upplevelse av att ha hamnat rätt; av att ha fått de praktiska kunskaperna förankrade i hjärtat får jag vid läsningen av hennes senaste tjocka bok, ”Herrarna i skogen”. Eller rättare sagt; hon förmedlar den förankringen redan i bokens förord. [...]

  • IKEA utmanar Gör det själv-kulturen

    Träffade en man som tänkte starta eget – hans idé var att satsa på att skriva begripliga tekniska bruksanvisningar. Utifrån de erfarenheter jag gjort så måste marknaden för begripliga bruksanvisningar vara närmast gränslös. Med undantag för IKEA – som tycks ha lyckats snappa åt sig de enda tillgängliga naturbegåvningarna när det handlar om att skriva monteringsanvisningar – förefaller övriga tillverkare sakna alla insikter i hur den mänskliga hjärnan fungerar vid problemlösningar. Den som har fallenhet för att skriva pedagogiska bruksanvisningar [...]

Page 2 of 2«12