Arkiv: juni2007

  • Disciplinering – och kontroll

    Disciplinering och kontroll kan vara ett uttryck för makt och maktmissbruk i arbetslivet. Den som är intresserad av att läsa om det temat – kan hitta det under arkiv – tidningsartiklar – hälsa.

  • Sommarbiennal i Luleå – om ondska och våld

    Stein Henningsen invigde Luleås sommarbiennal med sin performance Agnus Dei. Som en kommentar till Israels angrepp på Libanon sommaren 2006 – då många civila kvinnor och barn dödades. Stein Henningsen vill göra oss uppmärksamma på det våld vi har omkring oss – våld i krig, i hem och på gator. Jag skulle också vilja tillägga – det ekonomiska våld som blivit alltmer skärande påtagligt för många människor – eller kommer att bli det inom kort – på grund av den [...]