Arkiv: juni2007

  • Maskrosäng

    Samma äng – men en helt annan färgpalett. Alla maskrosor har dragit ihop sig – och ängen har blivit en annan. Tar bilden klockan nio på kvällen och funderar på maskrosor – och på uttrycket maskrosbarn. Maskrosbarn – uttrycket brukar användas om barn som mot alla odds – tränger sig igenom vad som tycks vara ogenomträngliga och ibland ofattbara svårigheter – men ändå blir sansade och skötsamma vuxna och samhällsmedborgare. Maskrosor beskrivs av andra som ett ogräs. Personligen tycker jag [...]

  • Maskrosängar och samhällsparasiter

    ”En bön för Pajala” – så heter det kvalitetsradioprogram som pågår medan jag granskar bilderna jag tagit över mina maskrosängar. Tidigare idag har jag hört nyhetsrapporteringen om den nuvarande regeringens politiska manipulationer - och planer på att ytterligare försämra tillvaron för sjuka människor. Hycklande populistiska rop om att de vill stoppa utanförskapet – när de egentligen gör just motsatsen – spelar på primitiva snålhetskänslor och egoism – hos de som ännu har något lite kvar  - så att också de ska börja se [...]