Arkiv: juni2007

  • Skogslivsbilder
  • Skogsliv

    Det är någonting med Kerstin Ekman som gör att känslorna närmast hisnar. I sin bok ”Händelser vid vatten”  formulerade hon insikter om byaliv som jag efter att ha vistats många somrar i en liten by försökt men inte förmått uttrycka. Vare sig känslomässigt eller i ord. Samma hisnande känslomässiga upplevelse av att ha hamnat rätt; av att ha fått de praktiska kunskaperna förankrade i hjärtat får jag vid läsningen av hennes senaste tjocka bok, ”Herrarna i skogen”. Eller rättare sagt; hon förmedlar den förankringen redan i bokens förord. [...]