Arkiv: juni2007

  • IKEA utmanar Gör det själv-kulturen

    Träffade en man som tänkte starta eget – hans idé var att satsa på att skriva begripliga tekniska bruksanvisningar. Utifrån de erfarenheter jag gjort så måste marknaden för begripliga bruksanvisningar vara närmast gränslös. Med undantag för IKEA – som tycks ha lyckats snappa åt sig de enda tillgängliga naturbegåvningarna när det handlar om att skriva monteringsanvisningar – förefaller övriga tillverkare sakna alla insikter i hur den mänskliga hjärnan fungerar vid problemlösningar. Den som har fallenhet för att skriva pedagogiska bruksanvisningar [...]